Japanin kielen verkkomateriaaleja:                  Luku 1  

  takaisin

Uusia sanoja: persoona pronominit       Rakenteet: desu-rakenne           Liitepartikkelit: wa, ka,

Persoonapronominit:

Watashi minä
Anata * sinä
Kanojo/Kare * hän (nainen) / hän (mies)
Watashitachi me
Anatagata te
Karera he

* Ei käytetä vieraista, ei ole kunnioittava. Korvataan usein henkilön nimellä, jos se on tiedossa.

Lauserakennemalli 1 

("joku on jotakin, joku henkilö, esine, asia ")

Substantiivi 1 wa Substantiivi 2 de su  myönteinen muoto: desu
de su ka  myönteinen kysymys: desu ka
de  wa arimasen  kielteinen muoto: de wa arimasen
de wa arimasen ka  kielteinen kysymys: de wa arimasen ka

Jos teema on mainittu aikaisemmin tai itsestään selvä keskusteluyhteydestä, voi sen jättää pois.

wa  teema-partikkeli
de  de-rakennepartikkeli, de-sijapartikkeli
ka  kysymyslauseen päätepartikkeli

Esimerkkilauseita:
(Watashi wa)  gakusei desu.  Olen opiskelija.
Gakusei-san desuka. * Oletko opiskelija?
Yonegawa Junko-san*  wa sensei desu. Yonekawa Junko on opettaja.
Watashitachi wa gakusei * desu. Me olemme opiskelijoita.

* Kaikkien muiden paitsi oman nimen perään laitetaan -san. Ammatteihinkin joskus liitetään -san.
* Kysymysmerkkejä ei käytetä. * Nimisanoilla ei ole erityistä monikonpäätettä.
     
     
© Virpi Serita